S2 sälj och kundservice

Innesälj
Prospektering
Mötesbokning
Undersökningar
Säljstyrning
Kundservice
CRM
X

S2 är ett webbaserat säljsystem som optimerar sälj- och kontaktintensiva verksamheter. Säljare som ska prestera på topp måste ha tillgång till det bästa säljsystemet – något som är extra viktigt för säljare som använder telefonen för att prata med kunder.
Att ges möjlighet att arbeta i ett system som gör säljarna lugna och trygga skapar även ett förtroende i kontakten med kund. I ett sådant arbetsklimat skapas även betydligt mer tid. S2 förmedlar en enkel tydlighet och ger en mer träffsäker marknadsbearbetning.

Alla typer av säljare använder S2 – fältsäljare som letar prospekt, innesäljare, telemarketingsäljare, callcenter-agenter och kommunikatörer på olika contact center.

I S2 får användare såväl som säljchef en tydlig överblick. Snabba rapporter i nuet berättar hur du ska styra insatserna imorgon och när dagens säljarbete är avslutat får du ett sms som berättar hur det gick under dagen.

Kundcase: IF Skadeförsäkring

X

Framgångsrika säljare och säljorganisationer är bra på att driva sina affärer målmedvetet. Men trots framgången brister de ofta i att säkra inflödet av nya prospekt. Utan dessa blir det så gott som omöjligt att nå uppsatta mål.

Genom att använda S2 säkerställer du att prospekten aldrig sinar. På så sätt underlättas arbetet och processerna blir tydligare. Säljchefen har möjlighet att coacha säljarna genom prospekteringen baserat på rapporter och med hjälp av medlyssning i samtal. Allt kan göras på distans över webben.

S2 är säljsystemet som knyter ihop säljorganisationen och får alla att jobba målmedvetet – även i prospekteringsfasen. Se till att ni står i startblocken varje gång det öppnas en affärsmöjlighet.

X

S2 har färdiga moduler för mötesbokning och seminarie- och konferensbokning.

Behoven kring mötesbokning är olika och därför går S2 att anpassa till en mängd olika typer av situationer. Det kan till exempel användas av säljare som bokar möten åt sig själva, av en eller flera mötesbokare som bokar åt säljare, eller en extern byrå som är specialiserad på mötesbokning och som bokar åt många säljare hos olika uppdragsgivare. När det gäller mötesbokning kan du med andra ord skräddarsy S2 efter just din arbetssituation.

Vid mötesbokning måste bokningsprocessen säkras för att maximera nyttan av bokningsarbetet. Därför finns det stöd för kvalitetssäkring ända från målgruppssegmentering till genomfört möte och uppföljt resultat i S2.
Seminarie- och konferensbokning i S2 kan också bedrivas på olika sätt i olika syften. Det är vanligt att en byrå bokar seminarier åt ett annat företag eller att ett företag arrangerar en konferens och använder S2 för att fylla konferensen med deltagare. Hur ditt behov än ser ut kan vi hitta en anpassad lösning så att du får ut det mesta – och bästa – av ditt arbete.

Kundcase: Malmbron

X

S2 är perfekt när du genomför en nöjd-kund-undersökning, behöver uppdatera ditt eller din uppdragsgivares kundregister eller vill scanna marknaden efter nya leads.

Det är lätt att förbereda undersökningen i S2. Sedan kan du låta en eller flera personer, interna eller externa, hjälpa dig med själva genomförandet.
Så fort första kundkontakten tagits kan du se det i S2. Därefter kommer resultatet och själva undersökningsinformationen att kunna flöda in i vilket annat verksamhetssystem som helst.

X

En förutsättning för att rikta och leda säljares arbete mot snabbare och fler avslut med högre ordervärden är total överblick i det pågående försäljningsarbetet. En säljchef behöver lättanvända och snabba prognosverktyg för att se hur säljarna ligger till mot uppsatta mål.

S2 ger säljorganisationen och ledningen de verktyg som krävs för fullständig insyn och säljstyrning i ett företag.

X

Alla företag servar sina kunder i olika frågor. Ofta ges denna service inom den egna organisationen men många tar också hjälp av externa contact centers som driver kundservicen på uppdrag. Ibland ges kundservice av både egna medarbetare och av kundserviceagenter hos en extern partner.

Oavsett vem eller vilka som tillhandahåller kundservicen är S2 en snabb och smidig plattform som höjer kundupplevelsen genom att minska kundens ansträngning.

S2 har stöd för det som kallas omnichannel, mer specifikt i kanalerna voice (telefoni), chat, SMS, mail och sociala medier. Omnichannel betyder att ett kundservice-ärende kan påbörjas i en kanal och utan ansträngning för kunden flyttas över i en annan kanal om den passar bättre. Ett exempel skulle kunna vara att en kund hör av sig via företagets webbsida för att lösa ett fakturaärende, men kundserviceagenten inser att ärendet blir lättare att lösa genom att prata med kunden. I samtalet har kundserviceagenten tillgång till vad som skrivits i ärendet tidigare, d.v.s kunden slipper upprepa samma information en gång till.

Kunden använder den kanal som är smidigast för kunden i den givna situationen. I S2 hanterar kundservice-agenten alla ärenden på ett likformigt sätt oavsett vilken kanal kunden väljer att kommunicera genom.

S2 slussar alla inkommande kundservice-ärenden till rätt person eller avdelning.

S2:s kundservicemonitor ger den överblickbarhet och kontroll som krävs för att leverera högsta kvalitet inom all typ av kundservice.

S2 är en molntjänst som gör det väldigt enkelt att snabbt öka antalet agenter efter förändrade behov. Det kan t.ex. röra sig om outsourcing av kundservicen eller en internationell expansion med behov av kundservice i flera länder.

X

Längre affärer brukar kännetecknas av komplexa sälj- och/eller köpprocesser för kunden. Det behöver inte betyda att affären är svårare att genomföra, men det betyder att fler är involverade och att många berörs av köpet.

När säljare arbetar med längre säljcykler är det viktigt att ha ett systemstöd som skapar ett ramverk för säljprocessen och hjälper dig som säljare eller säljchef att driva den framåt. I S2 täcks säljarens behov inom det vi kallar för CRM, eller kundvård på svenska. CRM står för Customer Relationship Management.


S2 är en webbaserad plattform för försäljning och kundservice.
Inom området försäljning förenklar S2 sälj, prospektering, mötesbokning och genomförande av undersökningar.
Inom kundservice ger S2 dina kunder tillgång till enkel och smidig kundservice.

S2 är en CRM-lösning (kundvård) med sylvassa verktyg som gör säljare till toppresterare och er kundservice älskad av kunderna.

Våra kunder är beroende av att allt fungerar. De säger att de gillar oss mycket för att vi alltid finns där för dem. Supporten får alltid toppbetyg i våra kundundersökningar och S2-systemet är välkänt för sin mycket höga tillgänglighet.S2 är förmodligen marknadens bästa automatiska ringmotor, så kallad dialer. Behovet, budskapet och marknadsförutsättningarna styr vilken ringmetod som är lämplig. Samtliga metoder som S2:s dialer erbjuder ger radikala vinster i form av mer samtalstid med kund vilket ger lugnare säljare.

Ofta kompletterar S2 våra kunders CRM-system, ibland ersätter vi det helt. Situationen och behoven styr. S2 har en extremt låg starttröskel och vi tror inte på att låsa upp kunder på långa bindningstider. Vi jobbar hårt för att förtjäna våra kunder och utgår alltid från just dina behov.


Omedelbar nytta med S2

S2 är en färdig molntjänst som ger en omedelbar bild av försäljningsläget. Lösningen är lätt att använda och snabb att komma igång med. S2 är i grunden framtaget av säljare för säljare.
För att nybörjaren ska bli bekväm med tjänsten snabbt finns online-hjälp, utbildning, och ett supportteam som gärna hjälper till.
I S2 blir företagets kundregister lätt att överblicka och kunder kan snabbt flyttas över affärsområden och säljteam ner till enskilda säljare. En total bild av företagets relation till respektive kund – med pågående affärer, tidigare ordrar och aktuella händelser – ges i en och samma vy.

Kräver ingen investering

S2 är ingen programvara som måste köpas, installeras och underhållas. Istället för att binda företagets kapital i licenser och hårdvara erbjuder S2 en prenumerationslösning, där du betalar efter behov och nyttjande.

Tjänsten körs i en webbläsare, på valfri vanlig dator med internetuppkoppling.

Snabbt och säkert införande

Oftast går det snabbare än en vecka att införa S2 i en säljorganisation. Många kunder inför tjänsten på egen hand med hjälp av steg-för-steg-mallarna. För den som vill vara på säkra sidan erbjuder vi professionell hjälp.
De flesta användare lär sig att använda S2 på egen hand. Det finns också utbildningspaket som kan utnyttjas i samband med införandet av tjänsten.
S2 är en nyckelfärdig lösning som ger ett säljande företag det säljstöd och de styrverktyg som krävs för att öka försäljningen.


Konsulting


Under många år har våra medarbetare byggt upp mer än åttio års samlad kunskap och insikt i sälj- och kontaktintensiva företag. Idag vet vi hur vi ska kunna hjälpa just ditt företag att lyckas ännu bättre! Vi tror inte på konsultintensiva systeminföranden. På S2 har vi lärt oss att koka ner behovet till dess kärna – för att lägga begränsad tid på rätt saker.

Inom området konsulting erbjuder vi:


Utbildning

S2 erbjuder utbildningslösningar som täcker alla kundbehov. Vi har paketerade utbildningar att välja bland eller så anpassar vi just för era behov.

Projektledning

S2 har en väloljad process för att driva projekt. Våra projektledare är högutbildade med mycket god rutin. Metodiken utgår från vårt dokumenterade ramverk för S2-projekt.

Systemanpassning

Ibland ökar vi kundvärdet ytterligare genom kundspecifika anpassningar av S2-systemet. S2 har egna proffskonsulter som vägleder från bedömning av kundbehov till utrullad lösning.

Systemintegration

S2-systemet har lättanvända gränssnitt för kommunikation med andra system. En systemintegration automatiserar informationsflöden mellan S2 och t.ex. ett affärssystem.

Så här tycker tre av våra kunder

Vi har gått från cirka 100 till närmare 6000 bokningar i månaden.

Fredrik AlmrothGrundare, Malmbron

Hela processen med att implementera S2 har varit fantastiskt bra.Om oss

Målet är att förenkla ert säljarbete och att öka försäljningen och vi lyckas genom rådgivning och ett handfast införande. S2-systemet ger högsta träffsäkerhet genom smart marknadssegmentering och mer tid i kundsamtal med automatisk uppringning. Potentiella kunder hamnar löpande i ert bearbetningsflöde och resultatet framställs i lättlästa rapporter och detaljerad utdata. Vi hjälper kort sagt våra kunder att bli bättre i sin marknadsbearbetning, med minimal administration och med fokus på effektivitet och resultat!Historik

S2 grundades 1999 av Morgan Sandberg och Ulf Sahlin. Genombrottet blev en affär med Eniros produktbolag Din Del. Affärens innehåll var att utveckla, implementera och underhålla en försäljningsplattform, för en säljstyrka på 170 säljare på 18 olika lokala säljbolag i Sverige.
Många år senare har vi gedigen kunskap om vad som gör skillnad och vi levererar S2-systemet till ett stort antal väletablerade försäljningsintensiva kunder. Tillsammans har vi som arbetar på S2 över åttio års samlad erfarenhet av försäljningsintensiva företag och med åren har vi fått både kunskap om och insikt i hur vi ska hjälpa just ditt företag att bli ännu bättre.


Våra kunder

S2-systemet spinner på höga varvtal inom en många olika typer av företag och branscher. Den gemensamma nämnaren är kontaktintensiva verksamheter. Vi är starkast inom försäljning och kundservice och vi har två kundtyper. Den ena säljer och ger service till sina egna kunder kring sina egna produkter och tjänster. Det kan vara ett försäkringsbolag eller en biltillverkare. Den andra kundtypen är contact centers som säljer och servar andras slutkunder, på uppdrag av den som äger produkterna och tjänsterna. I contact centers inkluderar vi kundcenter, kundtjänst, callcenter, telemarketing, mötesbokare, säljbolag etc.

Kundcase

När vi frågar våra kunder varför de väljer S2 säger de ofta att skälet är vår kunskap och att vi verkligen engagerar oss i att de når ett lyckat resultat.

Våra samarbeten

S2 grundades 1999. Över tid har vi vaskat fram några guldföretag som smyckar oss med extra glans och som vi trivs att samarbeta med. Vi koncentrerar all energi på att leverera det bästa systemet, implementerat av de duktigaste medarbetarna. Där vi ser att andra aktörer har den bästa kompletterande lösningen inleder vi samarbeten. Exempel på sådana områden är telefoni, digitala signaturer och affärsinformation. Vår idé är att ha en oberoendeställning som gör att du som kund själv kan välja, men samarbetena ger oss möjligheten att ge rekommendera välbeprövade lösningar.


Jobba hos oss

S2 har de vassaste medarbetarna! Det gör att vi växer, utvecklas och är ett företag man trivs på. Är du intresserad och tror att vi kan få nytta av dig, din talang och din kunskap så är du välkommen att höra av dig. Skicka då ett mail till vår vd Morgan Sandberg: morgan.sandberg@s2.se eller ring honom direkt på mobilen 0703­–62 69 00.

Lediga tjänster

Just nu söker vi dig som kan koda som da Vinci.Kontakt

Vi har vårt kontor i en toppmodernt utrustad sjuttonhundratalsbyggnad i
Uppsalas historiska kvarter och vi bor granne med både domkyrkan
och universitetet.

Telefon: 018-12 96 00
E-post: info@s2.se

Postadress
S2 Communications AB
Odinslund 2
753 10 Uppsala

Besöksadress
S2 Communications AB
Odinslund 2, Dekanhuset
Uppsala

Som S2-användare har du full tillgång till vår support via telefon och e-post. Välj den väg som är bäst för dig! Supporten är öppen helgfria vardagar klockan 08–17. Vi hjälper dig med ditt ärende så fort vi kan.

I S2-systemet finns det en hel del inbyggd hjälp i form av hjälptexter, tillgängliga i anslutning till den funktion de avser. Supporten har även en egen sektion i systemmenyn där all nödvändig dokumentation finns samlad.

Kontaktvägar till Supporten

Telefon: 020-96 97 00

E-post: support@s2.se

Support direkt på din dator: www.s2.se/support

Med verktyget TeamViewer, för skrivbordsdelning över webben, kan vi hjälpa dig direkt på din dator. TeamViewer används efter överenskommelse med S2:s supportpersonal vid specifika supportärenden.

S2 har driftjour dygnet runt årets alla dagar.
Driftjouren hanterar endast akuta driftproblem, såsom störningar i tillgängligheten till S2. Övriga frågor – till exempel supportfrågor – hänvisas till ordinarie supportkanaler och öppettider enligt ovan.

Innan du kontaktar driftjouren ber vi dig gå igenom följande två punkter:

1. Kontrollera om du kan nå andra webbtjänster än S2, t.ex. www.dn.se och www.svt.se.
Om du inte kan nå andra webbtjänster har du antingen

  • ett lokalt problem med din dator,
  • problem med din dators anslutning till det lokala nätverket,
  • problem med ert lokala nätverk, eller så är det
  • er internet-förbindelse som ligger nere.

 

2. Om du kan nå andra webbtjänster men inte S2, försök att logga in i S2 via en annan dator.
Om du lyckas logga in från en annan dator har du antingen

  • ett lokalt problem med din dator, eller
  • problem med din dators lokala nätverksanslutning.

När du har gått igenom ovanstående två punkter och inte hittat någon förklaring till felet är du varmt välkommen att ringa S2:s driftjour.

Kontaktvägar till Driftjouren

Telefon: 018-12 96 00

Driftjouren kopplas in utanför ordinarie kontorstid. Lyssna igenom meddelandet och vänta. När jouren svarar berättar du att ni upplever en akut driftstörning samt presenterar ditt ärende.

Aktuell driftinformation

Erik Åhman
Säljchef
erik.ahman@s2.se
070-75 999 57

Ulf Sahlin
CTO
ulf.sahlin@s2.se
0708-25 28 05

Morgan Sandberg
VD
morgan.sandberg@s2.se
070-36 26 900

Pär Wästberg
Konsultchef
par.wastberg@s2.se
0708-45 22 47

Desireé Stolpe
Supportansvarig
desiree.stolpe@s2.se
076-115 89 04

Timmy Lundström
Ansvarig teknisk support
timmy.lundstrom@s2.se
0739-10 56 81