Mötesbokning2018-11-01T10:33:32+01:00

Mötesbokning

S2 har färdiga moduler för mötesbokning och seminarie- och konferensbokning.

Behoven kring mötesbokning är olika och därför går S2 att anpassa till en mängd olika typer av situationer. Det kan till exempel användas av säljare som bokar möten åt sig själva, av en eller flera mötesbokare som bokar åt säljare, eller en extern byrå som är specialiserad på mötesbokning och som bokar åt många säljare hos olika uppdragsgivare. När det gäller mötesbokning kan du med andra ord skräddarsy S2 efter just din arbetssituation.

Vid mötesbokning måste bokningsprocessen säkras för att maximera nyttan av bokningsarbetet. Därför finns det stöd för kvalitetssäkring ända från målgruppssegmentering till genomfört möte och uppföljt resultat i S2.
Seminarie- och konferensbokning i S2 kan också bedrivas på olika sätt i olika syften. Det är vanligt att en byrå bokar seminarier åt ett annat företag eller att ett företag arrangerar en konferens och använder S2 för att fylla konferensen med deltagare. Hur ditt behov än ser ut kan vi hitta en anpassad lösning så att du får ut det mesta – och bästa – av ditt arbete.