Prospektering2018-11-01T08:54:03+01:00

Prospektering

Framgångsrika säljare och säljorganisationer är bra på att driva sina affärer målmedvetet. Men trots framgången brister de ofta i att säkra inflödet av nya prospekt. Utan dessa blir det så gott som omöjligt att nå uppsatta mål.

Genom att använda S2 säkerställer du att prospekten aldrig sinar. På så sätt underlättas arbetet och processerna blir tydligare. Säljchefen har möjlighet att coacha säljarna genom prospekteringen baserat på rapporter och med hjälp av medlyssning i samtal. Allt kan göras på distans över webben.

S2 är säljsystemet som knyter ihop säljorganisationen och får alla att jobba målmedvetet – även i prospekteringsfasen. Se till att ni står i startblocken varje gång det öppnas en affärsmöjlighet.