CRM2019-01-29T15:36:25+01:00

CRM

Längre affärer brukar kännetecknas av komplexa sälj- och/eller köpprocesser för kunden. Det behöver inte betyda att affären är svårare att genomföra, men det betyder att fler är involverade och att många berörs av köpet.

När säljare arbetar med längre säljcykler är det viktigt att ha ett systemstöd som skapar ett ramverk för säljprocessen och hjälper dig som säljare eller säljchef att driva den framåt. I S2 täcks säljarens behov inom det vi kallar för CRM, eller kundvård på svenska. CRM står för Customer Relationship Management.