Skapa mer lönsamma affärsmöten.

I S2 finns allt för professionell mötesbokning. Möten kräver planering och en genomtänkt process för ett lyckat resultat. Kunder kontaktas, bokas och förbereds innan genomförandet sker.

Möten kan hållas på många olika sätt. I S2 finns stöd för fysiska möten, möten via Teams, Zoom, Webex eller någon annan lösning för webbmöten. Många håller också bokade möten över telefon. När mötet är genomfört behöver det säkerställas med en kvalitetsuppföljning. S2 har även färdiga lösningar för bokning av seminarier och konferenser.

Behoven kring mötesbokning varierar och därför går S2 att anpassa till en mängd olika typer av situationer. Det kan till exempel användas av säljare som bokar möten åt sig själva, av en eller flera mötesbokare som bokar åt säljare, eller en extern byrå som är specialiserad på mötesbokning och som bokar åt många säljare hos olika uppdragsgivare. När det gäller mötesbokning kan du med andra ord skräddarsy S2 efter just din arbetssituation.

Vid mötesbokning måste bokningsprocessen säkras för att maximera nyttan av bokningsarbetet. Därför finns det stöd för kvalitetssäkring ända från målgruppssegmentering till genomfört möte och uppföljt resultat i S2.
Seminarie- och konferensbokning i S2 kan också bedrivas på olika sätt i olika syften. Det är vanligt att en byrå bokar seminarier åt ett annat företag eller att ett företag arrangerar en konferens och använder S2 för att fylla konferensen med deltagare. Hur ert behov än ser ut hittar vi en lösning så att du får ut det mesta – och bästa – av ert arbete.

Härligt att du verkar intresserad!
Vi bjuder gärna på fler insikter om du ger oss förtroendet.

Boka en demo och se hur S2 kan hjälpa just ditt företag

Registrera dig för vårt nyhetsbrev!