Dela

Andreas Widerlöf

Value Call – mötesbokning

Större effektivitet och nya tjänster

Snabbhet i dialer och trygghet var avgörande för Value Call  

Hur kan kontaktintensiva företag få hjälp att bli mer effektiva i sina processer? När S2 utvecklar sin plattform finns hela tiden denna fråga i åtanke. Uppsalaföretaget Valuecall är ett exempel på att S2 dessutom kan bidra till att företag kan bredda sitt tjänsteutbud. Vi träffar grundarna Isak Moberg och Andreas Widerlöv som berättar om den roll S2 spelar för deras utveckling framöver.

På kort tid har Valuecall fått stort genomslag för sin mötesbokningstjänst. De såg att det saknades en kvalificerad tjänst för mötesbokning som riktade sig till mäklarföretag. Isak och Andreas berättar samtidigt om de stora utmaningar som finns att bygga upp en säljorganisation som ett nystartat bolag.

 • Vi ville bygga en organisation med säljare som prioriterar kvalitet och ville helt slippa pushiga säljartyperna som säljer på för hårt. Kvaliteten på de möten vi bokar in är avgörande, det är det som bygger värde för våra kunder.
 • En stor utmaning var att hitta ett säljstödssystem anpassat för vår verksamhet. Vi valde en lösning som vi använde under vårt första år, den fungerade okej men hade samtidigt tydliga brister berättar Andreas Widerlöv.

Malin Gustavsson på S2 kontaktade Andreas och Isak på Valuecall under våren 2017. De berättar att de blev imponerade av plattformen men såg framför sig att det skulle vara en för stor process att byta dialer.

 • När Malin kontaktade oss igen några månader senare var vi ett helt annat läge. Vi ville ta Valuecall till nästa nivå och insåg att det var dags att se över de alternativ som fanns till den dialer vi arbetade med, förklarar Isak.

Vad efterfrågade ni då hos ett säljstödssystem?

 • Vi ville ha en riktigt snabb dialer för att öka effektiviteten i mötesbokningen. Ett snabbt och rappt system blir dessutom roligare att arbeta i för våra bokare. Med vår tidigare lösning var kopplingstiden alldeles för lång mellan samtalen.
 • Ett tydligt önskemål var också ett tilltalande gränssnitt och en hög driftsäkerhet. Då vi är ett modernt tillväxtbolag sökte vi en lösning som kändes i framkant, förklarar Andreas.

Vad var ert första intryck av S2?

 • Vi reagerade väldigt positivt på hur modernt och stilrent gränssnittet kändes. S2 hade den där extra wow-faktorn som vi sökt efter.
 • Jag skulle även vilja lyfta fram att S2 som företag visade ett stort engagemang och var lyhörda för våra behov. För oss var det viktigt att hitta rätt samarbetspartner. Det räcker inte med en bra dialer utan krävs en helhet som känns rätt, säger Andreas.

Valuecall valde att gå vidare med ett pilottest av S2. Vad var era starkaste intryck under testperioden?

 • Det var som natt och dag jämfört med det vi hade tidigare. Framförallt att växlingen till ett nytt kundkort gick så mycket snabbare med S2. Vi fick en positiv respons från våra bokare som uppskattade enkelheten och att det var logiskt uppbyggt.
 • Det kändes att S2 engagerade sig och var genuint måna om att leverera en bra tjänst. Litet utöver det vanliga, till exempel kom de spontant förbi vårt kontor för att stämma av hur allt fungerade. Sådant uppskattas.
 • Då mycket i plattformen är självförklarande så blev också övergången från testperiod till att köra S2 fullt ut väldigt smidig, berättar Isak.

Hur har S2 fungerat för er inom säljledningen?

 • Backoffice i S2 är riktigt kraftfullt. Det finns många värdefulla funktioner som underlättar för oss i ledningen. Ett exempel är att vi på ett helt nytt sätt kan följa hur våra bokare har presterat. Rapporterna som vi kan göra är otroligt flexibla där vi kan styra hur vi vill summera statistik och data, berättar Andreas.
 • För oss är det också en stor fördel att det i S2 är superenkelt att sätta upp nya projekt. Istället för att varje gång skapa ett projekt från grunden kan vi enkelt kopiera ett projekt och bara ändra det som behöver ändras. Det har gett oss en stor tidsbesparing. Samma sak är det med import och export av kontaktpersoner, det är enkelt rakt på sak som det ska vara.

Hur har era arbetsprocesser utvecklats med S2?

 • Det är slående hur mycket kortare väntetid det är mellan samtal i S2. Det gör att vi kunnat bli mer effektiva och samtidigt har det blivit roligare på jobbet för våra säljare.
 • Sedan har vi helt sluppit de problem med downtime som vi hade med den tidigare lösningen. Totalt har vi bara haft totalt 30 minuter som systemet varit otillgängligt.

Andreas berättar vidare om de fördelar de ser med att S2 är en webbservice. Deras tidigare lösning krävde att alla användare var anslutna till samma LAN.

 • S2s lösning med att vi hela tiden kör plattformen över deras webbplats är lika enkel som smart. Det gör att våra bokare vid behov kan arbeta hemifrån och att vi i säljledningen kan arbeta med S2 på tåget eller på språng mellan möten. Samtidigt som vi hela tiden är i synk med kontoret i Uppsala.
 • Detta har dessutom möjliggjort att vi kunnat anställa en bokare som kommer arbeta hemifrån på Lidingö. På sikt ger det här helt nya möjligheter för oss på Valuecall, berättar Andreas.

Finns det andra sätt som S2 bidragit till er verksamhetsutveckling?

 • Ja verkligen, tack vare de möjligheter som finns i S2 har vi kunnat lansera två helt nya tjänster. Vi erbjuder nu våra kunder ett analysverktyg för att utvärdera mäklares prestationer på kundmöten. Dessutom kommer vi hjälpa mäklarföretag att städa upp sina kundregister. De här två tjänsterna hade varit helt omöjliga att erbjuda med vår tidigare leverantör, förklarar Isak.

Hur skulle ni sammanfatta era erfarenheter av S2?

 • För oss var det helt rätt att byta och dessutom en mycket enklare process än vi trodde på förhand. Det kan samtidigt vara svårt att veta vad du missar när du använder ett annan dialer. Med S2 har vi fått helt nya möjligheter att utveckla vår verksamhet på sätt vi inte kunnat ana tidigare.
 • Det känns som att vi med S2 kunnat ge våra anställda en dialers motsvarighet till Rolls Royce, avslutar Isak Moberg och Andreas Widerlöv på Valuecall.

Härligt att du verkar intresserad!
Vi bjuder gärna på fler insikter om du ger oss förtroendet.

Boka en demo och se hur S2 kan hjälpa just ditt företag

Registrera dig för vårt nyhetsbrev!